Sökresultat

18 objekt hittat

 • Branschdag | Foder och Spannmål

  tors 02 feb. | Royal Park Hotel Branschdag Äntligen är det dags för branschdagen! Detta återkommande evenemang är nu tillbaka efter uppehåll på ett par år under pandemin. Vi ser fram emot att träffa er och diskutera aktuella ämnen. Tid och plats 02 feb. 2023 12:00 Royal Park Hotel, Frösundaviks allé 15, 169 03 Solna, Sverige Dela detta evenemang

 • Bli medlem | Foder och Spannmål

  Bli medlem Medlem Du som tillverkar eller handlar med foder, foderråvaror, spannmål, utsäde, fröer, gödselmedel eller andra branschvaror kan du bli medlem hos oss. Intressemedlem Önskar du stå i god kontakt med oss och våra medlemsföretag kan bli intressemedlem. Ansök För att bli medlem eller intressemedlem ansöker du till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i menyn högst upp.

 • Styrelse & Kansli | Foder och Spannmål

  Kansli Pontus Thureson VD Telefon: 076-547 48 22 E-post: pontus.thureson(a)foderochspannmal.se Vår styrelse utgörs av följande personer. Jan Rundqvist Ordförande Erik Wildt-Persson Vice ordförande Anna Larsson Ledamot Björn Skogsberg Ledamot Carsten Klausen Ledamot Jörgen Karlsson Ledamot Karl Delin Ledamot Kristina Gustafsson Ledamot Oscar Johansson Ledamot Peter Annas Ledamot Styrelse och kansli

 • Regelverk | Foder och Spannmål

  Sprängämnesprekursorer För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen. Vi har sammanställt de regler som gäller i en vägledning, där bland annat en mall för kundförsäkran finns. Foder och spannmåls vägledning Ladda ner Mer information hos MSB MSB.SE Regelverk för klimatberäkning av foder RKFS En kommitté inom Foder & Spannmål, där flertalet svenska foderföretag varit engagerade, har tagit fram ett branschgemensamt regelverk för klimatberäkning av foderprodukter. Reglerna bygger på internationellt vedertagna principer och befintliga databaser och möjliggör bättre jämförbarhet mellan olika foder. För ett antal råvaror har kommittén också fastlagt särskilt data, som skiljer sig från vad som finns i de internationella databaserna, för att uppnå en större träffsäkerhet. Beräkningsprinciperna är dock desamma. RKFS Ladda ner RKFS specifika klimatdata Ladda ner

 • Stadgar | Foder och Spannmål

  Stadgar Här kan du ladda ned de senaste stadgarna. Ladda ned

 • Medlemmar | Foder och Spannmål

  Medlemmar Våra medlemmar finns från Vellinge i söder till Umeå i norr. Nedan finner du en lista i bokstavsordning med länk till hemsida alternativt uppgift om telefonnummer. Arona Foderfabrik AB www.axess.nu Sommen Buttle Foder & Spannmål AB www.buttlekvarn.nu Romakloster Dalviks Kvarn AB www.dalvikskvarn.se Dalvik Forsbecks AB www.forsbecks.se Skänninge AB Johan Hansson www.johanhansson.se Uppsala Hälla Kvarn AB www.hallakvarn.se Västerås Hönryds Kvarn AB www.honrydskvarn.se Morup Karlsson Foder AB 0380-202 66 Forserum KLF www.klf.nu Kristianstad Lantmännen ek för Div Lantbruk www.lantmannen.se Malmö LT Lantmän www.ltlantman.se Ljungbyhed AB Hjalmar Möller www.hjalmarmoller.se Vellinge Orsa Kvarn AB www.orsakvarn.se Orsa Skene Valskvarn AB 0320-400 21 Skene Scandinavian Seed AB www.scandinavianseed.se Lidköping Skånefrö AB www.skanefro.se Tommarp Spannex AB www.spannex.se Vänersborg Spannfod AB www.spannfod.se Stenhamra Stigtomta Kvarn www.stigtomtakvarn.se Stigtomta Vilomix AB www.vilomix.se Staffanstorp Svenska Foder AB www.svenskafoder.se Lidköping Swedish Agro AB www.swedishagro.se Kalmar Södra Åby Lokalförening www.sodraaby.com Södra Åby Teknosan AB www.teknosan.se Vänersborg Teve Kvarn AB www.tevekvarn.se Järvsö Vallberga Lantmän www.vallbergalantman.se Vallberga Varaslättens Lagerhus www.varalagerhus.se Vara Wollerts Spannmål AB www.wollert.se Tierp AB Västerbottens FC www.fodercentralen.se Umeå

 • Blank sida | Foder och Spannmål

  Faktamaterial Fakta om salmonella Salmonella är en bakterie som ibland orsakar sjukdom hos djur och människor. I samband med fynd av salmonellabakterier i olika sammanhanf dyker det ofta upp många f frågor. Foder & Spannmål har därför tagit fram ett faktablad kring salmonella som Du når på nedanstående länk. Ladda ner

 • Om | Foder och Spannmål

  Mer om oss Foder & Spannmål är en branschförening för företag som tillverkar eller handlar med foder, spannmål, utsäde, gödningsmedel, växtskyddsmedel eller andra insatsvaror till lantbruket. Föreningen bildades 1982 genom en sammanslagning av Sveriges Kvarn- och Spannmålshandlareförbund och Svenska Foderämnes- och spannmålsimportörsföreningen, två organisationer som i sin tur funnits sedan början av 1900-talet. ​ Hos oss finns såväl enskilda företag, kooperativa föreningar och ett antal intressemedlemmar. Vår huvudsakliga uppgift är att företräda våra medlemmars intressen. Det kan vara till exempel i kontakter med Regeringen, Riksdagen och myndigheterna. Bland myndigheterna har vi mest frekvent kontakt med Jordbruksverket, Livsmedelsverket, och Kemikalieinspektionen. ​ Vi har också kontakter med andra intresseorganisationer såsom exempelvis Lantbrukarnas Riksförbund, Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare , Kött och Charkföretagen och Svenska Köttföretagen.

 • Intressemedlemmar | Foder och Spannmål

  AAK AB Karlshamn Bayer Crop Science AB Staffanstorp Bühler Ag Schweiz Filial Malmö DLA Agro Sverige AB Vänersborg FOSS Sverige AB Göteborg Frebaco Kvarn AB Lidköping Handelsbanken Råvaror Stockholm Lantmännen Agroetanol Norrköping Lantmännen Cerealia Malmö Nordic Sugar AB Malmö Perten Instruments AB Stockholm SEB Commodities Stockholm Skira Stockholm Svenska Commodities AB Stockholm Swedbank AB Stockholm Syngenta Seeds AB Landskrona Vikingmalt AB Halmstad Wermlands Mejeri Nysäter Yara AB Landskrona www.aak.com www.bayer.se www.buhlergroup.com/ www.dlaagro.com www.foss.dk www.frebaco.se www.handelsbanken.se www.lantmannen.se www.lantmannen.se www.nordicsugar.com www.perten.com www.seb.se www.skira.com www.svenskacommodities.com www.swedbank.se www.syngenta.com www.vikingmalt.com www.wermlandsmejeri.se www.yara.com Intressemedlemmar Leverantörer och kunder har möjlighet att vara intressemedlemmar i Foder & Spannmål. På så sätt får de löpande information om branscharbetet samt har möjlighet att vara med på bl a träffar, resor och utbildningar.

 • Handelsvillkor | Foder och Spannmål

  Allmänna handelsbestämmelser I all handel med branschens produkter är det viktigt att båda parterna i en affär är överens om vilka villkor som skall gälla. För inköp av spannmål från primärproducenter har Foder & Spannmål utarbetat Allmänna Inköpsvillkor (AI 2020), som ersätter tidigare Allmänna Inköpsvillkor Spannmål (AIS 2014). Dessa villkor är anpassade till dagens handelsmodeller och är fria för vem som helst att använda sig av. Kom ihåg att det det skall stå på kontraktet vilka villkor som gäller och de bör även vara bifogade. För handeln med spannmål och fodermedel i partihandelsledet togs det redan 1906 fram "Allmänna bestämmelser för handeln med spannmål och fodermedel". De har dock (tack och lov) reviderats ett flertal gånger genom åren, senast 2019. Bestämmelserna går i dagligt tal under benämningen "Gula Boken", efter den färg som funnits på pärmarna sedan urminnes tid. Gula Boken är resultatet av ett samarbete mellan Foder & Spannmål och Svenska Kvarnföreningen. Allmänna försäljningsvillkor AFOS 2014 Ladda ner Allmänna inköpsvillkor (AI 2020) Ladda ner Allmänna bestämmelser för handeln med spannmål, oljeväxter, trindsäd och fodermedel (Gula Boken) Ladda ner

 • Riktlinjer | Foder och Spannmål

  Branschriktlinjer På senare år har de hygieniska kraven på alla företag i livsmedelskedjan skärpts. Ett vanligt sätt att underlätta för företag att leva upp till kraven är att arbeta efter Nationella Branschriktlinjer, som i regel arbetas fram av branschen själv. ​ Andra viktiga branschriktlinjer, t ex för Produktion av spannmål och oljeväxter, mjölk- och köttproduktion och för foderråvaruproducenter finns på Jordbruksverkets hemsida. Branschriktlinjer för övervakning av salmonella i fodertillverkning Ladda ner Branschriktlinjer för fodertransporter innehållande fiskmjöl Ladda ner Branschrekommendation för fettprodukter av palm Ladda ner

 • Kvalitetsprojekt | Foder och Spannmål

  Rekommendation för att minska DON och ZEA i spannmål 2022 Rekommendationen syftar till att underlätta för odlare att minska risken för angrepp av axfusarios och förekomst av fusariumtoxinerna DON och ZEA. Rekommendationerna uppdateras årligen och har tagits fram av Jordbruksverket i samråd med Agroväst, Hushållningssällskapet, LRF, SLU, utsädesföretag och spannmålshandel. Ladda ner Mykotoxiner De senaste åren har problemen med mykotoxiner i svensk spannmål accentuerats. Genom årliga provtagningsprojekt vill vi tillhandahålla information till olika intressenter om halterna av fusariummykotoxiner i spannmålsskörden. Nedan återfinns slutrapporter från genomförda projekt. Slutrapport 2021 Slutrapport 2020 Slutrapport 2019 Slutrapport 2018 Slutrapport 2017 Slutrapport 2016 Slutrapport 2015 Slutrapport 2014 Slutrapport 2013