top of page
wheat-g594c4392b_1920_edited.jpg
Soja i foder

En viktig råvara

Soja är en viktig råvara i foderproduktion. Den har ett högt näringsvärde och är prismässigt konkurrenskraftig jämfört med andra proteinkällor. Den är också en viktig råvara för att mer av våra inhemska råvaror med en lägre proteinhalt, såsom grovfoder, ska kunna användas. Soja är inte den enda proteinråvaran i fodertillverkning. Andra viktiga proteinråvaror är rapsprodukter, baljväxter (ärtor, åkerbönor med flera), drank, majsgluten och potatisprotein.  Användningen av dessa är sammantaget och volymmässigt väsentligt större än sojan.

Ansvarsfullt producerad soja

Odling av soja kan ha negativa konsekvenser både för människor och för miljö runt om i världen. Vi har därför sedan länge arbetat för att sojan som används ska vara ansvarsfullt producerad. Vi var medlem i Sojadialogen som startade 2014 och är numera stödjande medlem i Svenska plattformen för riskgrödor, som efterträdde Sojadialogen från och med 2022. Plattformen är ett intitativ som samlar företag och organisationer för att gemensamt arbeta för hållbar produktion av riskgrödor, där soja och palmolja varit de inledande fokusområdena. All soja som används i den svenska foderindustrin är ansvarsfullt producerat enligt både den tidigare Sojadialogens riktlinjer och de nuvarande riktlinjerna i Svenska plattformen för riskgrödor.

Svenska foderindustrins användning av soja

För att få en uppfattning om hur användningen av soja ser ut i fodertillverkningen samlar vi varje år in uppgifter från våra medlemmar vad gäller​

  • Vilka volymer som importeras till Sverige

  • Vilka certifikat som använts (ProTerra, RTRS med flera)

  • Vilket område sojan kommer från

  • Vilka volymer som handlas inom Sverige mellan importörer, andra fodertillverkare och lantbrukare

  • Vilka volymer som används i foderproduktionen

​Kartläggningen baseras helt på uppgifter som medlemmarna lämnar och vi brukar därför presentera resultatet, på en aggregerad nivå, i form av vad vi kallar för årliga estimat. 

Skärmavbild 2024-07-08 kl. 08.46.17.png

Fördelning (ton) av proteinråvaror i svensk foderindustri 2023, avrundat till närmsta hela tusental

Cerfitiferad soja

Den svenska foderindustrin använder bara certifierad soja och har så har det varit under många år. Merparten är ProTerra. I diagrammet nedan kan du följa volymerna som importerats till Sverige under åren 2019 - 2023.

Skärmavbild 2024-07-08 kl. 08.57.52.png

Var kommer sojan från?

Merparten av sojan kommer från Brasilien, som under perioden 2019 - 2023 stått för mer än hälften av sojan som används i den svenska foderindustrin. Nedan ser du fördelningen mellan olika ursprungsländer och hur den varierar över de senaste åren.

bottom of page