top of page
wheat-g594c4392b_1920_edited.jpg
Soja i foder

Soja är en viktig råvara i foderproduktion. Den har ett högt näringsvärde och är prismässigt konkurrenskraftig jämfört med andra proteinkällor. Den är också en viktig råvara för att mer av våra inhemska råvaror med en lägre proteinhalt, såsom grovfoder, ska kunna användas. Soja är inte den enda proteinråvaran i fodertillverkning. Andra viktiga proteinråvaror är rapsprodukter, baljväxter (ärtor, åkerbönor med flera), drank, majsgluten och potatisprotein.  Användningen av dessa är sammantaget och volymmässigt väsentligt större än sojan. 

 

Odling av soja kan ha negativa konsekvenser både för människor och för miljö runt om i världen. Foder & Spannmål har därför sedan länge arbetat för att sojan som används ska vara ansvarsfullt producerad. Vi var medlem i Sojadialogen som startade 2014 och är numera stödjande medlem i Svenska plattformen för riskgrödor, som efterträdde Sojadialogen från och med 2022. Plattformen är ett intitativ som samlar företag och organisationer för att gemensamt arbeta för hållbar produktion av riskgrödor, där soja och palmolja varit de inledande fokusområdena. All soja som används i den svenska foderindustrin är ansvarsfullt producerat enligt både den tidigare Sojadialogens riktlinjer och de nuvarande riktlinjerna i Svenska plattformen för riskgrödor.

 

Foder & Spannmål är också en aktiv medlem i den europeiska foderindustrins branschförening, FEFAC, som har antagit Soy Sourcing Guidelines vilka är publicerade på FEFAC:s hemsida

För att få en uppfattning om hur användningen av soja ser ut i fodertillverkningen samlar Foder & Spannmål årligen in uppgifter från medlemmarna vad gäller

  • Vilka volymer som importeras till Sverige

  • Vilka certifikat som använts (ProTerra, RTRS med flera)

  • Vilket område sojan kommer från

  • Vilka volymer som handlas inom Sverige mellan importörer, andra fodertillverkare och lantbrukare

  • Vilka volymer som används i foderproduktionen

Kartläggningen baseras helt på uppgifter som medlemmarna lämnar och vi brukar därför presentera resultatet, på en aggregerad nivå, i form av vad vi kallar för årliga estimat. I bilderna nedan framgår estimaten för år 2022.

Användning av proteinråvaror i foderproduktion 2022

Skärmavbild 2023-05-17 kl. 10.40.33.png

Certifieringar soja 2022

Skärmavbild 2023-05-17 kl. 10.41.13.png

Sojans ursprung 2019-2022

Skärmavbild 2023-05-17 kl. 10.41.22.png
bottom of page