top of page

Sökresultat

19 objekt hittat för ""

 • Soja

  Soja Soja är en viktig råvara i foderproduktion. Den har ett högt näringsvärde och är prismässigt konkurrenskraftig jämfört med andra proteinkällor. Den är också en viktig råvara för att mer av våra inhemska råvaror med en lägre proteinhalt, såsom grovfoder, ska kunna användas. Soja är inte den enda proteinråvaran i fodertillverkning. Andra viktiga proteinråvaror är rapsprodukter, baljväxter (ärtor, åkerbönor med flera), drank, majsgluten och potatisprotein. Användningen av dessa är sammantaget och volymmässigt väsentligt större än sojan. Odling av soja kan ha negativa konsekvenser både för människor och för miljö runt om i världen. Foder & Spannmål har därför sedan länge arbetat för att sojan som används ska vara ansvarsfullt producerad. Vi var medlem i Sojadialogen som startade 2014 och är numera stödjande medlem i Svenska plattformen för riskgrödor , som efterträdde Sojadialogen från och med 2022. Plattformen är ett intitativ som samlar företag och organisationer för att gemensamt arbeta för hållbar produktion av riskgrödor, där soja och palmolja varit de inledande fokusområdena. All soja som används i den svenska foderindustrin är ansvarsfullt producerat enligt både den tidigare Sojadialogens riktlinjer och de nuvarande riktlinjerna i Svenska plattformen för riskgrödor. Foder & Spannmål är också en aktiv medlem i den europeiska foderindustrins branschförening, FEFAC, som har antagit Soy Sourcing Guidelines vilka är publicerade på FEFAC:s hemsida . ​ För att få en uppfattning om hur användningen av soja ser ut i fodertillverkningen samlar Foder & Spannmål årligen in uppgifter från medlemmarna vad gäller ​ Vilka volymer som importeras till Sverige Vilka certifikat som använts (ProTerra, RTRS med flera) Vilket område sojan kommer från Vilka volymer som handlas inom Sverige mellan importörer, andra fodertillverkare och lantbrukare Vilka volymer som används i foderproduktionen ​ Kartläggningen baseras helt på uppgifter som medlemmarna lämnar och vi brukar därför presentera resultatet, på en aggregerad nivå, i form av vad vi kallar för årliga estimat. I bilderna nedan framgår estimaten för år 2022. Användning av proteinråvaror i foderproduktion 2022 Certifieringar soja 2022 Sojans ursprung 2019-2022

 • Intressemedlemmar | Foder och Spannmål

  Intressemedlemmar Leverantörer och kunder har möjlighet att vara intressemedlemmar i Foder & Spannmål. På så sätt får de löpande information om branscharbetet samt har möjlighet att vara med på bl a träffar, resor och utbildningar. AAK AB Karlshamn www.aak.com Bayer Crop Science AB Staffanstorp www.bayer.se Bühler Ag Schweiz Filial Malmö www.buhlergroup.com Denofa Fredrikstad www.denofa.no DLA Agro Sverige AB Vänersborg www.dlaagro.com FOSS Sverige AB Göteborg www.foss.dk Frebaco Kvarn AB Lidköping www.frebaco.se Handelsbanken Råvaror Stockholm www.handelsbanken.se Improvin AB Stockholm www.improvin.com Lantmännen Agroetanol Norrköping www.lantmannen.se Nordic Sugar AB Malmö www.nordicsugar.com Perten Instruments AB Stockholm www.perten.com SEB Commodities Stockholm www.seb.se Skira Stockholm www.skira.com Swedbank AB Stockholm www.swedbank.se The Absolut Company AB Åhus www.theabsolutcompany.com Vikingmalt AB Halmstad www.vikingmalt.com Wermlands Mejeri Nysäter www.wermlandsmejeri.se Yara AB Landskrona www.yara.com

 • Hem | F&S

  Foder & Spannmål Branschföreningen för företag som handlar med foder, spannmål, utsäde, gödningsmedel, växtskyddsmedel eller andra insatsvaror till lantbruket. Hem: Välkommen Om oss Foder & Spannmål är branschföreningen för företag som handlar med foder, spannmål, utsäde, gödningsmedel, växtskyddsmedel eller andra insatsvaror till lantbruket. Ungefär 50 företag är medlemmar eller intressemedlemmar i föreningen. Vårt uppdrag är att tillvarata våra medlemmars gemensamma intressen, verka för en sund utveckling av affärslivet inom branschen och främja ett gott och lojalt samarbete. Vad vi erbjuder Som medlem hos oss får du tillgång till bland annat expertkunskap, nätverk och statistik. Branschföreträdare Ni får en företrädare för era intressen i kontakter med politiker, myndigheter och andra. Senaste nytt 21 juni Kongress med FEFAC och Foder & Spannmål 3 feb. Branschdagen 2023 17 jan. FEFAC kongress 2023

 • Vårt arbete | Foder och Spannmål

  Vårt arbete På de olika sidorna under det här menyalternativet kan du läsa om några olika arbeten som vi bedriver.

 • Regelverk | Foder och Spannmål

  Regelverk för klimatberäkning av foder RKFS En kommitté inom Foder & Spannmål, där flertalet svenska foderföretag varit engagerade, har tagit fram ett branschgemensamt regelverk för klimatberäkning av foderprodukter. Reglerna bygger på internationellt vedertagna principer och befintliga databaser och möjliggör bättre jämförbarhet mellan olika foder. För ett antal råvaror har kommittén också fastlagt särskilt data, som skiljer sig från vad som finns i de internationella databaserna, för att uppnå en större träffsäkerhet. Beräkningsprinciperna är dock desamma. RKFS Ladda ner RKFS specifika klimatdata Ladda ner Sprängämnesprekursorer För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Reglerna innebär att kontroller behöver ske vid överlåtelse av produkter som innehåller dessa ämnen. Vidare måste misstänkta transaktioner, stölder och försvinnanden rapporteras till polisen. Vi har sammanställt de regler som gäller i en vägledning, där bland annat en mall för kundförsäkran finns. Foder och spannmåls vägledning Ladda ner Mer information hos MSB MSB.SE

 • Kvalitetsprojekt | Foder och Spannmål

  Mykotoxiner De senaste åren har problemen med mykotoxiner i svensk spannmål accentuerats. Genom årliga provtagningsprojekt vill vi tillhandahålla information till olika intressenter om halterna av fusariummykotoxiner i spannmålsskörden. Nedan återfinns slutrapporter från genomförda projekt. Slutrapport 2022 Slutrapport 2021 Slutrapport 2020 Slutrapport 2019 Slutrapport 2018 Slutrapport 2017 Slutrapport 2016 Slutrapport 2015 Slutrapport 2014 Slutrapport 2013 Rekommendation för att minska DON och ZEA i spannmål 2022 Rekommendationen syftar till att underlätta för odlare att minska risken för angrepp av axfusarios och förekomst av fusariumtoxinerna DON och ZEA. Rekommendationerna uppdateras årligen och har tagits fram av Jordbruksverket i samråd med Agroväst, Hushållningssällskapet, LRF, SLU, utsädesföretag och spannmålshandel. Ladda ner

 • Handelsvillkor | Foder och Spannmål

  Allmänna handelsbestämmelser I all handel med branschens produkter är det viktigt att båda parterna i en affär är överens om vilka villkor som skall gälla. För inköp av spannmål från primärproducenter har Foder & Spannmål utarbetat Allmänna Inköpsvillkor (AI 2020), som ersätter tidigare Allmänna Inköpsvillkor Spannmål (AIS 2014). Dessa villkor är anpassade till dagens handelsmodeller och är fria för vem som helst att använda sig av. Kom ihåg att det det skall stå på kontraktet vilka villkor som gäller och de bör även vara bifogade. För handeln med spannmål och fodermedel i partihandelsledet togs det redan 1906 fram "Allmänna bestämmelser för handeln med spannmål och fodermedel". De har dock (tack och lov) reviderats ett flertal gånger genom åren, senast 2019. Bestämmelserna går i dagligt tal under benämningen "Gula Boken", efter den färg som funnits på pärmarna sedan urminnes tid. Gula Boken är resultatet av ett samarbete mellan Foder & Spannmål och Svenska Kvarnföreningen. Allmänna inköpsvillkor (AI 2020) Ladda ner Allmänna bestämmelser för handeln med spannmål, oljeväxter, trindsäd och fodermedel (Gula Boken) Ladda ner

 • Kontakt | Foder och Spannmål

  Kontakta oss Namn E-post Ämne Meddelande Skicka Tack för ditt meddelande!

 • Prima spannmål | Foder och Spannmål

  Prima spannmål Är en informationsbroschyr framtagen av Foder & Spannmål. Den riktar sig till spannmålsodlare och ger några handfasta råd om hur man skall säkerställa att spannmålet håller prima kvalitetet hela vägen från skörd till transport till köpare. Prima spannmål webbversion Ladda ner Prima spannmål tryckversion Ladda ner

 • Evenemang | Foder & Spannmål

  Inga kommande evenemang för tillfället

 • Stadgar | Foder och Spannmål

  Stadgar Här kan du ladda ned de senaste stadgarna. Ladda ned

 • Bli medlem | Foder och Spannmål

  Bli medlem Medlem Du som tillverkar eller handlar med foder, foderråvaror, spannmål, utsäde, fröer, gödselmedel eller andra branschvaror kan du bli medlem hos oss. Intressemedlem Önskar du stå i god kontakt med oss och våra medlemsföretag kan bli intressemedlem. Ansök För att bli medlem eller intressemedlem ansöker du till oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i menyn högst upp.

bottom of page