top of page
Kuperat landskap i gryningen
Senaste nytt

Utredning om minskad vildsvinsstam

Regeringen gav den 22 februari 2024 Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram en plan för hur vildsvinsstammen kan minska utifrån lokala och regionala behov. Delar av uppdraget ska redovisas redan 30 juni respektive 31 oktober i år. Uppdraget vad gäller en metod för populationsuppskattning ska redovisas senast den 31 december 2025.Regeringen skriver i uppdraget att det i områden med täta populationer av vildsvin kan vara lämpligt att minska dessa, både med hänsyn till eventuella utbrott av Afrikansk svinpest och till de skador en tät vildsvinsstam kan orsaka i trafik och jordbruk. Uppdraget finns att läsa på regeringens hemsida.


Vi har följt utbrottet av Afrikansk svinpest noga och höll efter utbrottet och under hösten 2023 veckovisa möten med medlemsföretagen för att bevaka utvecklingen av såväl smittan som de restriktioner som infördes och annan utveckling på området. Frågor om hur skörden ska hanteras, vad som gäller för rengöring av transporter och andra konkreta frågor kopplade till våra verksamheter dök snabbt upp. Våra medlemmar tog också en aktiv roll för att hjälpa drabbade lantbrukare. Utmaningarna för växtodlingen var redan före utbrottet stora på grund av det blöta vädret.


Hanteringen av utbrottet i Fagersta som SVA, Jordbruksverket, jägarna och flera andra stått för för har visat sig vara både effektiv, transparent och framgångsrik. I dag höll Jordbruksverket sin första regelbundna samverksanskonferens om förebyggande och förberedande arbete kopplat till Afrikansk svinpest i Sverige efter utbrottet, där vi från Foder & Spannmål medverkade. Från konferensen noterades att man arbetar parallellt med hanteringen av utbrottet, där man nyss lättat ytterligare på restriktionerna, och för fullt med att förbereda för eventuella kommande utbrott. SVA framhöll att den passiva övervakningen alltjämt är mycket viktig för tidig upptäckt och uppmanar alla som hittar ett dött vildsvin att rapportera in det via e-tjänsten.


Smitthotet är en fortsatt realitet och den samverkan som sker mellan myndigheter och organisationer är en viktig förutsättning för att eventuella framtida utbrott ska bli så hanterliga som möjligt. Våra medlemmar vill dra sitt strå till stacken och en viktig uppgift för Foder & Spannmål är att underlätta denna ambition genom att vara en samlande länk i all den samverkan som sker.

24 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page