top of page
Kuperat landskap i gryningen
Senaste nytt

Slutrapport skörd 2023

Vi driver sedan många år ett årligt projekt där analysdata och övrig kvalitetsinformation från branschens företag sammanställs och kommuniceras. Genom en omfattande provtagning följs utvecklingen för ett flertal kvalitetsparametrar löpande i hela riket under och efter skördeperioden. Särskilt fokus finns på förekomst av mykotoxiner. Syftet med projektet är att med samlad informationen från branschen få fram snabb och tillförlitlig information om kvalitetsläget beträffande svensk spannmål. Genom att tillhandahålla lägesrapporter ges berörda aktörer i branschen möjlighet att i ett tidigt skede vidta åtgärder för att hantera olika kvalitetsproblem. Snabb information, rekommendationer och flexibilitet kan vara avgörande för att säkerställa högsta möjliga värde för den producerade spannmålen.


Vädret 2023 innebar en stor prövning för hela spannmålsbranschen. En synnerligen torr sommar följdes av omfattande regn, vilket medförde betydande kvantitets- och kvalitetsproblem som gröna kärnor, groddar, skadade kärnor, ogräs, låga rymdvikter, protein- och falltalsproblem och dålig grobarhet. Ojämna vattenhalter efter torkningen och återfuktning av nedtorkad spannmål var vanligt förekommande, vilket gav förutsättningar för betydande angrepp av mögelsvampar och skadeinsekter.


Knappt 6500 prover analyserades med avseende på mykotoxinförekomst, vilket är betydligt färre än året innan, vilket i allt väsentligt beror på en lägre skörd. I huvudsak var det havre som provtogs, men även vete, korn och rågvete förekommer i underlaget. Proverna har i första hand analyserats med avseende på förekomst av Deoxynivalenol (DON), men i viss utsträckning även på förekomst av Zearalenon (ZEA), T2 /HT-2 och ergotalkaloider.
43 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Commenti


bottom of page