top of page

Mykotoxiner

De senaste åren har problemen med mykotoxiner i svensk spannmål accentuerats. Genom årliga provtagningsprojekt vill vi tillhandahålla information till olika intressenter om halterna av fusariummykotoxiner i spannmålsskörden. Nedan återfinns slutrapporter från genomförda projekt.

Rekommendation för att minska DON och ZEA i spannmål 2022

Rekommendationen syftar till att underlätta för odlare att minska risken för angrepp av axfusarios och förekomst av fusariumtoxinerna DON och ZEA. Rekommendationerna uppdateras årligen och har tagits fram av Jordbruksverket i samråd med Agroväst, Hushållningssällskapet, LRF, SLU, utsädesföretag och spannmålshandel.

bottom of page