top of page

Ekonomistipendium

Med anledning av vårt 100-årsfirande har vi inrättat ett stipendium för bästa examensarbete inom ekonomi med bäring på jordbruk eller livsmedel.

2021

Årets två stipendium gick till Ernest Björklund/ Mattias Letelier, Lunds Universitet för deras uppsats "A Missed Steak- A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels for Meat Products" samt till Filippa Isaksson/ Marie Leijon Cedermark, SLU för deras uppsats "Opportunities för Short Food Supply Chains".

2020

På grund av pandemin kunde vi inte dela ut något stipendium under 2020. I stället beslutade stidpendiekommittén att dela ut två stipendier kommande år.

2019

Årets stipendium gick till Torgil Andersson för arbetet "Hedging malting barley- maximizing expected utility considering price, yield and quality risk"

2018

Årets stipendium gick till Sandra Alm och Alexandra Söderström, SLU, för deras arbete om hur man ur försäkringssynvinkel skall beräkna kostnader efter en brand i mjölkproduktion.

2017

Årets stipendium gick till Ellen Weidmann och Carl Johnsson, SLU, för deras arbete om Lean Management och maskinsamarbete.

2016

Stipendiekommittén har för 2016 till tilldelat Foder & Spannmåls jubileumsstipendium till William Sidemo Holm, Lunds Universitet, för hans arbete om att mäta effektivitet i miljöåtgärder.

2015

Mottagare blev detta år Maria Fridholm, SLU, för sitt arbete om spårbarhetssystemet "Våga Fråga- Få En Bonde På Köpet".

2014

Mottagare av 2014 års Jubileumsstipendium blev Johan Arntyr, Uppsala Universitet, för ett arbete kring konsumenters köpbeteende ifråga om ekologisk mjölk.

2013

Stipendiekommitteén har tilldelat 2013 års stipendium till Frida Thorstensson och Åsa Andersson, SLU, för deras arbete om risker och riskföredelning vid odlingskontrakt.

bottom of page