top of page
wheat-g594c4392b_1920_edited.jpg

Foder & Spannmål

Branschföreningen för företag som tillverkar eller handlar med foder, spannmål, utsäde, gödningsmedel eller andra insatsvaror till lantbruket.

Hem: Välkommen

Vilka vi är

Foder & Spannmål är branschföreningen för företag som tillverkar eller handlar med foder, spannmål, utsäde, gödningsmedel eller andra insatsvaror till lantbruket. Med våra 29 företag som medlemmar och 18 ytterligare företag som intressemedlemmar representerar vi hela den svenska branschen från norr till söder. 

Vi en viktig funktion för livsmedelssystemet

Våra medlemsföretag ser till att lantbruket har tillgång till de varor som de behöver för sin växtodling och för sina djur. När lantbrukaren sedan skördar sina fält kommer en stor del av spannmålen till våra medlemsföretag. Där vägs den in, provtas, rensas, torkas, kyls, sorteras, lagras och. Olika sorters rensning eller sortering sker genom ett antal olika tekniker för att få fram de kvaliteter som svarar mot kundernas krav och vidareförädlingen av spannmålen genom livsmedelskedjan.

Vad vi erbjuder

Som medlem i Foder & Spannmål får du tillgång till en aktiv plattform för hela din bransch. Vi håller koll på utvecklingen i Sverige, Europa och världen vad gäller marknadstrender och regleringar. Vi håller regelbundna möten i olika forum, bland annat om kvalitetsfrågor, foderlagstiftning och skördestatistik. När behov uppstår skapar vi grupper, till exempel vid utbrott av smittsamma sjukdomar. Vi medverkar i möten med myndigheter, politiker och andra organisationer och för er talan. Eftersom vi är en del av ett större livsmedelssystem är det viktigt med goda kontakter med andra aktörer i systemet. Varje år anordnar vi också event för att träffas. Ett exempel är vårt event Branschdagen, där vi samlar deltagare från medlemmar, andra organisationer och företag, myndigheter och politiker för att fördjupa oss i aktuella ämnen och nätverka. 

Det mesta vi arbetar med faller under tre fokusområden: Tillgång till säkra livsmedel och foder, hållbar produktion av livsmedel och foder och stärkt konkurrenskraft.

Farmer representation

Branschföreträdare

Ni får en företrädare för era intressen i kontakter med politiker, myndigheter och andra.

bottom of page