15

Regelverk

Regelverk för klimatberäkning av foder (RKFS)

En kommitté inom Foder & Spannmål, där flertalet svenska foderföretag varit engagerade, har tagit fram ett branschgemensamt regelverk för klimatberäkning av foderprodukter. Reglerna bygger på internationellt vedertagna principer och befintliga databaser och möjliggör bättre jämförbarhet mellan olika foder. För ett antal råvaror har kommittén också fastlagt särskilt data, som skiljer sig från vad som finns i de internationella databaserna, för att uppnå en större träffsäkerhet. Beräkningsprinciperna är dock desamma. 

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.