top of page
Sök
  • F&S

Sojadialogen avvecklas

Uppdaterat: 12 aug. 2022

I ca 10 år har den svenska Sojadialogen arbetat för en användning av ansvarsfullt producerad soja i Sverige. Foderindustrin har varit aktiva i dialogen sedan den startade. Av flera skäl började för över ett år sedan ett arbete med att skapa en bredare plattform och även inkludera andra riskråvaror, t ex palmprodukter, men även andra produkter som kakao och kaffe. En grundläggande struktur för den nya plattformen har nu färdigställts och kommer att sjösättas under 2022. Plattformen kommer att administreras av ETI, Ethical Trading Initiative (www.etisverige). Strukturen för den plattformen presenterades på ett möte med Sojadialogen i förra veckan. Detta möte blev också det sista mötet med dialogen i sin nuvarande form och fokus flyttas till att sparka igång den nya strukturen. I nuläget får detta inga konsekvenser för själva åtagandet i Sojadialogen, utan det löper på tills vidare. I fråga om palmfrågorna har Foder & Spannmål sin egen branschrekommendation, som beslutades om för ca 1 år sedan och hur denna skall förhålla sig till den nya plattformen återstår fortfarande att se.


14 visningar0 kommentarer
bottom of page