top of page
Sök
 • F&S

Nominering till stipendium nu öppen!

Uppdaterat: 2 nov.I samband med vårt 100-års jubileum 2011 inrättades ett årligt stipendium som vi tilldelar ett examensarbete i ekonomi på magister- eller masternivå. Tanken med stipendiet är att uppmärksamma ekonomiska faktorer som har relevans för livsmedelsproduktion och -handel. Sedan avregleringarna efter EU-inträdet har marknadens mekanismer fått allt större betydelse för livsmedelssektorn och lantbrukets ekonomi och konkurrenskraft. Vår andemening med stipendiet är att tydligare belysa dessa samband, eftersom vår förmågan att hantera olika frågor kopplade till marknaden är avg örande för vår konkurrenskraft. Nominerade uppsatser behöver därför inte avhandla frågeställningar som är direkt kopplade till livsmedelsproduktion, men uppsatserna måste, i ljuset av vår andemening, ha en relevans för svensk livsmedelsproduktion


Stipendiesumman är 20 000 kronor och delas ut vid vår branschdag den 8 februari 2024 i Stockholm.


Kriterier och nominering
 • Såväl examinatorer som handledare och författare kan nominera examensarbeten.

 • Examensarbetet ska vara på magister-, masternivå eller motsvarande från en svensk högskola eller ett svenskt universitet.

 • Examensarbetet ska vara inriktad mot företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia eller närliggande områden.

 • Examensarbetet ska vara relevant för verksamheter inom livsmedelskedjan, men behöver inte handla specifikt om livsmedel.

 • Ett nominerat examensarbete ska vara publicerat och godkänt under perioden 1 november 2022 - 30 oktober 2023 för att kunna få stipendiet 2024.

 • Nominering sker per e-post till pontus.thureson@foderochspannmal.se. Bifoga nominerat examensarbete och kontaktuppgifter. Rubricera e-postmeddelandet "Jubileumsstipendium". Ni ska få en bekräftelse på att nomineringen registrerats.

 • Nomineringsperioden löper fram till och med den 22 december 2023.

Juryns arbete
 • Juryn meddelar sitt beslut i januari 2024.

 • Juryn fattar beslut med kvalificerad majoritet.

 • En juryledamot deltar inte i beslutet beträffande stipendiemottagare vars examensarbete lagts fram vid ett lärosäte där ledamoten är verksam.

 • Juryns beslut kan inte överklagas.

37 visningar0 kommentarer
bottom of page