top of page
Kuperat landskap i gryningen
Senaste nytt

Möte med det belgiska ordförandeskapet i EU


Torsdagen den 15 februari 2024 var vi på plats i Bryssel för möte hos FEFAC. Vid mötet fick vi besök av David Clarinval, som är vice premiärminister och jordbruksminister i Belgien. Fram till 30 juni är Belgien ordförandeland i EU och David Clarinval besökte oss för att berätta om prioriteringarna under ordförandeskapet och få vår syn på foderindustrins och animalieproduktionens betydelse för Europa. Det var ett bra möte och det belgiska ordförandeskapet gav uttryck för en sund och realistisk approach till sitt uppdrag.

David Clarinval hänvisade till det geopolitiska läget och betonade därvid vikten av att Europa säkerställer tillgången till och efterfrågan på livsmedel. Han tog upp den omfattande översynen av strategiska beroenden och livsmedelssuveräniteten i Europa. Den gemensamma jordbrukspolitiken är på många sätt avgörande och han menade att de pågående protesterna bland lantbrukare vidare understryker behovet av en förenkling av denna. Det belgiska ordförandeskapet kommer att betona vikten av ny teknik, varav NGT är ett exempel genom vilket lantbrukare kan adressera nuvarande utmaningar.


Pedro Cordero, som är ordförande i FEFAC sedan sommarens kongress i Ystad, betonade å sin sida att FEFAC är öppet för samarbete, vilket framgår bland annat av bidraget till EU:s foderautonomi och cirkularitet i EU:s livsmedelsproduktion i det spanska ordförandeskapets OSA-rapport om motståndskraft. Pedro Cordero framhöll också EU:s kritiska beroende av import av viktiga fodertillsatser från Kina, och pekade på förväntade kostnadseffekter av attackerna i Röda havet som tvingar fram omdirigering av leveranser av vitaminer och aminosyror till EU (vilket leder till 4-6 veckors försening). 27 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page