top of page
Kuperat landskap i gryningen
Senaste nytt

Kongress med FEFAC och Foder & Spannmål


Ordförande Jan Rundqvist hälsar välkomna till FEFAC:s årsmöte

Den 14-16 juni höll FEFAC sin kongress i Ystad. Vi, tillsammans med DAKOFO och FEFAC, arrangerade eventet på Ystad Saltsjöbad. Under tre dagar avhandlade drygt 200 deltagare från tre kontinenter olika cirkulära foderlösningar. För första gången någonsin arrangerades också en nordisk-baltisk dag, med fokus på proteinförsörjningen runt Östersjön och på system för klimatberäkning av foder. Mer att läsa om FEFAC-kongressen finns på FEFAC:s hemsida.


Under fredagen hölls vårt eget årsmöte. Året som sammanfattades, 2022, var ett händelserikt år på många sätt. Inte minst har det präglats av effekterna av Rysslands krig i Ukraina. Vi är synnerligen aktiva i de europeiska organisationerna och haft många möten med kommissionens generaldirektorat om hur effekterna som kriget har för våra näringar bäst hanteras. Även om konsekvenser inte varit lika dramatiska för oss som på andra håll i världen, så påverkas vi på olika sätt. Nationellt har vi därför också lagt mycket fokus på de arbeten som pågår, där vi deltar i flertalet, för att stärka livsmedelsberedskapen. Foderindustrin och spannmålshandeln är en viktig pusselbit för att livsmedelskedjan ska fungera och det finns både specifika beroenden som är viktiga att betona, liksom mer generella beroenden såsom elförsörjning och transporter. Ett viktigt, generellt, budskap från vår sida är att en näring som är konkurrenskraftig i fredstid också kommer stå bättre rustad i orostider.


Förutom de nu nämnda arbetena har vi fortsatt vårt ihärdiga arbete för att sörja för en god tillgång till säkra livsmedel och foder, främja en hållbar produktion och stärka konkurrenskraften.
41 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page