top of page
Kuperat landskap i gryningen
Senaste nytt

Beredskapslagring - rapport från Jordbruksverket

Foder & Spannmål välkomnar Jordbruksverkets rapport "En robust livsmedelsförsörjning i kris och krig – beredskapslagring". Rapporten belyser en viktig del i det bredare arbetet med att höja livsmedelsberedskapen. Rapporten innehåller i allt väsentligt bra förslag att arbeta vidare med. Vi är tacksamma över att ha fått medverka under rapportens tillkomst och bidra med det vi kan. 


 

I höstas förde vi, i ett möte med Jordbruksverket, fram vad som är viktigt ur vår aspekt. Detta är kort återgivet i rapporten. Vi tror att en flexibel lagerhållning, där spannmål lagras nära sitt förbrukningsställe, är en bra modell att bygga på. Genom en sådan minimeras behovet av transporter. Transportkapacitet kan förväntas vara en bristvara i händelse av kris eller ytterst krig. Sverige är ett avlångt land och det finns stora nog transportbehov som det är. En bredare syn på kostnadseffektivitet är också en avgörande faktor att överväga i det fortsatta arbetet med beredskapslagring, där storskaligheten utgör en grundläggande förutsättning.

 

Svensk spannmålshandel har under många år arbetat hårt för att hålla en hög kvalitet i sin lagerhållning. Under rätt förutsättningar kan spannmål lagras länge utan att försämras. Utmaningarna efter den senaste skörden var dock omfattande, med exempelvis skadade kärnor, ogräs, låga rymdvikter, ojämna vattenhalter efter torkningen och återfuktning av torkad spannmål. Ambitionen att hålla en hög kvalitet, även i eventuella beredskapslager, ska naturligtvis vara hög även framöver. Förändrat klimat kan medföra både större och nya utmaningar framöver. Vi är trygga med att den svenska spannmålshandeln kan hantera dessa utmaningar. 

 

Att bygga beredskapslager med importerad spannmål är dock inte något vi förespråkar. Våra medlemsföretags verksamhet kretsar kring svensk växtodling och vi vill se en lönsam och konkurrenskraftig sådan. Under normala betingelser exporteras en stor volym spannmål varje år. Inte sällan sker det i affärsrelationer som bestått under många år. Det vore olyckligt om uppbyggnaden av beredskapslager äventyrar Sveriges roll som exportör av spannmål, eller på annat sätt stör marknaden i för stor omfattning. Därför är vi tveksamma till en för kort tid för uppbyggnaden, som skulle påverka marknadens normala funktion negativt och riskera våra omdömen som pålitliga affärspartners. Det kan på sikt ligga Sverige i fatet, även i ett beredskapsperspektiv. 

 

Beredskapslagring, liksom livsmedelsberedskap i en bredare bemärkelse, är ett samhällsintresse. Samhället månar om att befolkningen ska ha tillgång till energi och näring, även under svåra förhållanden. Utan biologiskt fungerande individer har vi inte mycket till samhälle kvar. Någon motivering utöver det behövs knappast. Däremot, eftersom det är ett samhällsintresse, ser vi det som rimligt att det också är samhället som investerar i beredskapen. Att näringslivet skulle bära kostnaden för detta är varken rimlig eller möjligt.


 

Rapporten En robust livsmedelsförsörjning i kris och krig – beredskapslagring av spannmål finns att ta del av på Jordbruksverkets hemsida.45 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page