13

Material om mykotoxiner

De senaste åren har problemen med mykotoxiner i svensk spannmål accentuerats.
På den här sidan samlas en olika information om mykotoxiner.

Slutrapport provtagning Mykotoxiner 2018 

/files/other/docx/Slutrapport DON 2018 .docx

Slutrapport provtagning mykotoxiner 2017

Kontakta Foder & Spannmåls kansli. Slutrapport 2017

 

Slutrapport provtagning mykotoxiner 2016

Slutrapport över Foder & Spannmåls mykotoxinprojekt 2016. Slutrapport 2016


Slutrapport provtagning mykotoxiner 2015

Det av Foder & Spannmål ledda provtagningsprojektet har kommit med sin slutrapport beträffande 2015 års skörd. Du finner den här.

 

Slutrapport provtagning mykotoxiner 2014
Foder & Spannmål ledde under 2014 ett branschgemensamt projekt i syfte att kontroller förekomsten av mykotoxiner i 2014 år skörd. Slutrapporten finner Du här.

Slutrapport Förprovtagningsprojektet 2013
Foder &Spannmål har under 2013 tillsammans med andra aktörer drivit ett projekt med provtagningar av spannmål i fält för att få tidig information om eventuella problem med mykotoxinet DON. Under hösten publicerades ett antal lägesrapporter men hela projektet har sammanfattas i en slutrapport som Du finner här.

Vägledning DON
Foder & Spannmål har tagit fram ett faktablad kring DON och olika gräns- och riktvärden för spannmål, livsmedel och foder. 

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.