13

Material om mykotoxiner

De senaste åren har problemen med mykotoxiner i svensk spannmål accentuerats. Genom årliga provtagningsprojekt vill vi tillhandahålla information till olika intressenter om halterna av fusariummykotoxiner i spannmålsskörden. Nedan återfinns slutrapporter från genomförda projekt.

Slutrapporter provtagning Mykotoxiner
Slutrapport 2020
Slutrapport 2019
Slutrapport 2018

Slutrapport 2017
Slutrapport 2016

Slutrapport 2015

Slutrapport 2014
Slutrapport 2013

Rekommendation för att minska DON och ZEA i spannmål 2022
Rekommendationen syftar till att underlätta för odlare att minska risken för angrepp av axfusarios och förekomst av fusariumtoxinerna DON och ZEA. Rekommendationerna uppdateras årligen och har tagits fram av Jordbruksverket i samråd med Agroväst, Hushållningssällskapet, LRF, SLU, utsädesföretag och spannmålshandel.

Rekommendationer för att minimera fusariumtoxinerna DON och ZEA i spannmål 2022

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.