top of page

Allmänna handelsbestämmelser

I all handel med branschens produkter är det viktigt att båda parterna i en affär är överens om vilka villkor som skall gälla. 

För inköp av spannmål från primärproducenter har Foder & Spannmål utarbetat Allmänna Inköpsvillkor (AI 2020), som ersätter tidigare Allmänna Inköpsvillkor Spannmål (AIS 2014). Dessa villkor är anpassade till dagens handelsmodeller och är fria för vem som helst att använda sig av. Kom ihåg att det det skall stå på kontraktet vilka villkor som gäller och de bör även vara bifogade. 

För handeln med spannmål och fodermedel i partihandelsledet togs det redan 1906 fram "Allmänna bestämmelser för handeln med spannmål och fodermedel". De har dock (tack och lov) reviderats ett flertal gånger genom åren, senast 2019. Bestämmelserna går i dagligt tal under benämningen "Gula Boken", efter den färg som funnits på pärmarna sedan urminnes tid.

Gula Boken är resultatet av ett samarbete mellan Foder & Spannmål och Svenska Kvarnföreningen.

bottom of page