top of page

Faktamaterial

Fakta om salmonella

Salmonella är en bakterie som ibland orsakar sjukdom hos djur och människor. I samband med fynd av salmonellabakterier i olika sammanhanf dyker det ofta upp många f frågor. Foder & Spannmål har därför tagit fram ett faktablad kring salmonella som Du når på nedanstående länk.

bottom of page