13

Fakta om salmonella

Salmonella är en bakterie som ibland orsakar sjukdom hos djur och människor. I samband med fynd av salmonellabakterier i olika sammanhanf dyker det ofta upp många f frågor. Foder & Spannmål har därför tagit fram ett faktablad kring salmonella som Du når på nedanstående länk.

Ett faktablad om salmonella
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.